Bude tomu přesně rok, co jsme jako jediný soukromý subjekt v republice zprovoznili distribuci celorepublikové ortofotomapy prostřednictvím WMS služby – neboli možnost připojit si ortofoto jako podkladovou vrstvu přímo do GIS, CAD či Microstationu. Co se na této službě líbí našim klientům?

Rychlost načítání

Uživatelé si vysoce cení dramaticky vyšší rychlost načítání oproti volně dostupnému státnímu dílu. Operátoři a technický úsek tedy pracuje rychleji, efektivně a zvyšuje se i komfort práce, kdy odpadá nepříjemné čekání na odezvu serveru.

Podrobnost

Oproti státnímu dílu (rozlišení 25 cm/pixel) je naše ortofotomapa v rozlišení 12,5 cm/pixel. To znamená, že uvidíte kanálové vpusti a další prvky technické infrastruktury (např. veřejné osvětlení). Rychle si lze vizuálně ověřit platnost podkladů, se kterými pracujete.

Přesnost

Díky vlastní síti vlícovacích bodů a také i díky vyšší podrobnosti je naše dílo polohově přesné. Námi prověřená střední polohová chyba se pohybuje kolem hodnoty 20 cm a střední souřadnicová chyba činí 15 cm.

Pravidelná aktualizace

Současná data pochází z let 2014 a 2015, v březnu 2017 bude na našem serveru aktualizována západní část republiky a to daty z náletu roku 2016. Nyní máme republiku rozdělenou do tří bloků. Pokud to klimatické podmínky umožní, tak budeme pravidelně nalétávat vždy třetinu vlasti. Nová data budou dostupná vždy následující rok v březnu.

Plán leteckého snímkování v roce 2017

Plán leteckého snímkování 2017