Součástí naší webové mapové aplikace GisOnline jsou kromě ortofotomapy také další mapové rastrové vrstvy. Nově jsou to základní a pokladová mapa TopGis, které současně nabízíme jako WMS vrstvy do vašich desktopových GIS SW.

Její obsah vychází z OpenStreetMapy a zobrazovací klíč jsme přizpůsobili požadavkům našich koncových uživatelů. Rastrové mapy pravidelně aktualizujeme a na úpravách s námi spolupracujete vy všichni, kteří hlásíte na OSM opravy chyb, ale i naši zákazníci. Vrstvy tak mohou sloužit jako podklad pro různé rozhodovací procesy jednotlivých organizací, měst a obcí.

Příkladem je třeba město Kuřim, které v souvislosti s aktualizací „Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku“ připravovalo grafickou podobu jejích příloh. V prostředí OSM uživatel naší základní mapy doplnil chybějící podklady (názvy ulic, odmazání zrušené vlečky atp.). Realizované změny jsme snadno zapracovali a zaktualizovali na našem WMS serveru. Mgr. Dagmar Montagová, správce GIS úřadu, která stojí za aktualizací a úpravou základní mapy nám sdělila: „Všechno proběhlo během krátké doby a vyhláška je v tuto dobu zaslaná na kontrolu na Ministerstvu vnitra. Moc děkuju za bezvadnou spolupráci společnosti TopGis.“