S využitím nové mapové aplikace GisOnline starostové ušetří. Mohou mít totiž pod kontrolou obecní majetek. Díky aplikace si dají do pořádku stav osvětlení, dopravního značení či obecní zeleně, nebo mohou s přesností měřit.

Nová aplikace GisOnline si získává svou názorností, jednoduchým ovládáním a rychlostí stále více příznivců mezi úředníky, starosty obcí a stavebními úřady měst či obcí. V praxi totiž poznali, že přístup k mapovým datům katastru obce lze využít k rychlému a účinnému spravování majetku obce i pružnému jednání s občany.

GisOnline obce Šlapanice

S aplikací GisOnline, kterou vytvořila společnost TopGis, s.r.o. jako expertní dodavatel ortofotomap na portál Seznamu.cz – Mapy.cz, obce získávají přehled o stavu majetku na svém území i bezprostředně sousedících pozemků. Aplikace zástupce obcí překvapuje svou rychlostí, komfortní dostupností dat a zejména svým rozsahem. Obsahuje totiž informace jak z Registru územní identifikace adres a nemovitostí tak z Katastru nemovitostí v podobě, která se během vteřiny zobrazí na obrazovce počítače starosty obce. Nejenže tak ušetří čas složitým vyhledáváním informací o parcelních číslech nebo věcných břemenech na pozemku, ale webová aplikace umožňuje zobrazování i archivních dat pro porovnání dřívějšího stavu s aktuálním. Z cloudu společnosti TopGis jsou dále poskytována data pravidelně aktualizované ortofotomapy, nebo panoramatické snímky z mobilního mapování.

Katastr nemovitostí v GisOnline

Kromě mapových dat určených pouze pro potřeby zástupců obce (z důvodu ochrany osobních údajů), aplikace GisOnline umožňuje umístit veřejně přístupná data jednotlivých obcí, pro občany přímo na obecní www stránky. Končí tak časté spory s občany, zda se tráva seká na obecním či soukromém majetku, zda veřejné osvětlení svítí nebo ne či jestli dopravní značení plní řádně svoji funkci. Starostové oceňují, jak snadno mohou získat přehled o nákladech na sekání zeleně či údržbě a správě obecního majetku a využít těchto poznatků pro rozvoj obce.

Pasport dopravních značek v GisOnline

„Pro obec, která si aplikaci GISONLINE objedná, následně můžeme vytvořit pasportizaci zeleně, veřejného osvětlení, svislého dopravního značení a další. Vznikne tak kompletní databáze o stavu majetku obce. Ve webové aplikaci je tak možné jednotlivé pasporty zobrazovat, ale také aktualizovat. Každý úředník může být zodpovědný za svoji agendu a tu si ve stejném prostředí prohlížet i měnit. „Vše se jednoduše ovládá díky předpřipravenému výběru nejčastěji používaných funkcí,“ uvádí Drahomíra Zedníčková, ředitelka společnosti TopGis. „Díky našemu unikátnímu systému mobilního mapování a následnému přesnému měření a digitalizaci pasportů z panoramatických snímků stoupá poptávka po tomto způsobu dokumentace území. Obce si mohou naši aplikaci nejprve vyzkoušet v základní verzi zdarma a pokud se pro toto moderní a velmi efektivní řešení rozhodnou, tak mají možnost získat kompletní webovou aplikaci s plnou funkcionalitou.“ upřesňuje Drahomíra Zedníčková.

Vyzkoušejte si exkluzivně funkčnost mapové aplikace www.gisonline.cz. Demo naleznete v galerii projektů pod názvem GisOnline Basic Demo.

Panorama v GisOnline