V Česku vzniká projekt digitální technické mapy (DTM), pokrývající území celé republiky. Dílo má za cíl přehledně poskytnout spolehlivé a přesné informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. Jednotlivé kraje již zakázky za stovky milionů realizují nebo finišují jejich přípravu.

Vedle finanční náročnosti je pak zásadní i časový rámec, který se u DTM pohybuje v řádech desítek měsíců. Velké množství času zabere metodická příprava a selekce stávajících dat. DTM totiž nevznikají „na zelené louce“, ale v první fázi konsolidují data správců technických sítí, dopravní infrastruktury a krajů, měst i obcí. Je však potřeba, aby tato byla, co se týče přesnosti a spolehlivosti evidovaných údajů, v dobré kvalitě. Proto je nutné nejprve dostupná data zkontrolovat a zjistit, zda vyhovují nově definovaným kritériím, nebo nikoli. Pokud nevyhovují, musí se postupně provést nové mapovaní v terénu a zásadní zpřesnění pořízených datových sad.

Naše společnost přijala úkol pořizování dat DTM ČR a jejich zpracování ve 4 krajích. Projekty jsou pro svůj rozsah nesmírně náročné a vyžadují koordinaci stovek odborníků z oblasti geodézie, stereo mapování, či GIS a CAD. Díky našim zkušenostem z obdobných mapování v Holandsku či Norsku běží práce podle harmonogramů s postupným dodáváním dat v roce 2022 a prvním kvartálu 2023.

Z ucelených dat by měla profitovat nejen veřejná správa, ale i správci technické a dopravní infrastruktury, soukromé společnosti či samotní občané.