Magistrátu města Brna jsme odevzdali digitální model povrchu, který jsme zpracovali na základě námi pořízených leteckých měřických snímků. Tento produkt se stává velmi oblíbeným podkladem především na odborech sledujících výstavbu, rozvoj v území a životní prostředí. A co k samotnému modelu povrchu řekli pracovníci magistrátu?

„Digitální model povrchu (DMP) bude sloužit pro potřeby nejrůznějších grafických a prezentačních výstupů. Rádi bychom nad modelem otestovali možnosti nejrůznějších analýz – například analýzy viditelnosti a vlivu výstavby nových objektů, zejména výškových, na panoramatický vzhled města a jeho okolí. V budoucnu bychom zkusili provést rozdílové analýzy dat z různých let. Výsledky by nám měly rychle odhalit místa, kde došlo k úbytku stromové a keřové vegetace. Rýsuje se tak například možnost, že bychom s kolegy z ostatních odborů mohli prověřit, zda se jednalo o plánované a povolené zásahy do zeleně na území města. Obdobně bychom také zkusili identifikovat nové budovy a přístavby. I zde je v budoucnu možné prověřit, zda se jedná o stavby povolené či na černo vzniklé. Zkrátka potenciál DMP vnímáme jako široký, nicméně stojíme teprve na začátku všech výše zmíněných plánů.“

Irena Opatřilová
Administrátor GIS města Brna