V úterý 23.1.2024 jsme se zúčastnili jako tradiční partner diskusního setkání u kulatého stolu starostů pořádaného společností Magnus Regio. Setkání proběhlo v hotelu Continental a bylo vedené na téma Ekologie a její budoucnost. Na již 7. setkání k tématu ekologie naše ředitelka Drahomíra Zedníčková navázala na téma ekologie dopravou, která při špatném provedení dokáže životní prostředí i pohodu občanů značně narušovat. Právě přesné mapování stávající dopravní infrastruktury bylo jedním z hlavních úkolů právě skončeného 1. kola pořizování krajských digitálních technických map.

Představili jsme přítomným starostům obcí a měst ukázky mapování a výstupů DTM. Připomenuli jsme povinnost obcí registrovat se nyní jako správce technické a dopravní infrastruktury. Zároveň jsme jim nabídli komplexní poradenství a služby v nové oblasti DTM pro obce. Samozřejmostí je možnost připojení modulu DTM k obecné mapové aplikaci GisOnline, který starostovi obce dodá kompletní přehled o majetku a digitálních technických mapách na jednom místě.

U kulatého stolu seděli účastnici z Ministerstva životního prostřední, ze Státního fondu životního prostředí, odborníci z oblasti životního prostředí, zástupci krajů, starostové obcí či zástupci odborů životního prostředí měst.

Sál byl plně obsazen a veškerá pozornost přítomných účastníků byla soustředěna na aktuální témata diskuse, jež byla pro vedení měst a obcí zásadní. Probíraly se zde otázky změn legislativy v oblasti životního prostředí, zejména nakládání s odpady a plán Ministerstva životního prostředí na zálohy za PET lahví a plechovek. Dále se probíraly otázky týkající se udržitelné energetiky, zejména fotovoltaiky a větrných elektráren a možnosti financování investory s využitím státních dotací. Českou republiku čekají masivní investice do solárních elektráren a distribuční soustavy. I to je prostředí, kde mohou být GIS data TopGis využívána pro analýzy a mapové služby pro správu majetků.