Začínáme naplňovat vizi nového systému mobilního mapování

Ve spolupráci s velkým zákazníkem jsme zahájili základní vývoj unikátního systému pro pořizování sférických snímků a zpracování do panoramatických výstupů. Cílem vývoje je rutinní dosažení kvality snímků, tak aby z nich mohla být prováděna přesná měření. Kvalita zobrazení potom musí být taková, aby výsledná panoramata mohla být použita pro dokumentaci a správu majetku organizací a měst.

Čtěte více

Vyvíjíme nové řešení geoportálu

Návazně na rozsáhlé analýzy a šetření s významnějšími rutinními uživateli GIS vrstev se tým našich IT specialistů s nástroji OpenSource pustil do vývoje nového geoportálového a desktopového řešení s předpokládaným uvedením na volný trh do konce příštího roku. Naše základní řešení předpokládá nad ortofotomapou a daty z katastru nemovitostí využití šikmých i sférických snímků. V desktopovém provedení bude samozřejmostí možnost

Čtěte více