Vyvíjíme nové řešení geoportálu

Návazně na rozsáhlé analýzy a šetření s významnějšími rutinními uživateli GIS vrstev se tým našich IT specialistů s nástroji OpenSource pustil do vývoje nového geoportálového a desktopového řešení s předpokládaným uvedením na volný trh do konce příštího roku. Naše základní řešení předpokládá nad ortofotomapou a daty z katastru nemovitostí využití šikmých i sférických snímků. V desktopovém provedení bude samozřejmostí možnost

Čtěte více