• Polohově přesné a kvalitní ortofomapy a šikmé snímky ve vysokém rozlišení

  • Sofistikovaná implementace dat KN a RÚIAN do informačních systémů

  • Podrobné pasporty nemovitého majetku a jeho příslušenství

  • Stereofotogrammetrie

    Detailní mapování polohopisu a výškopisu ve 3D

  • Panoramatické snímky s vysokým rozlišením pro informační systémy a mapování

  • 3D analýzy

    Přesné modelování povrchu a jeho analýzy

TopGis je mladá společnost, ale jsme sehraný kolektiv, ve kterém spolu pracujeme někteří až dvacet let. V geoinformatice pracujeme většina celý život, a tak jsme si prožili vývoj snímací techniky, počítačů, GIS technologií i měnících se potřeb našich zákazníků. Velmi dobře známe možnosti a limity techniky a na každý zákaznický požadavek umíme najít vhodné a optimální řešení. Profesionalita naší práce a spokojení zákazníci jsou naše priority a nejvíce dbáme na dlouhodobá partnerství, kdy se k nám spokojení zákazníci vrací.

Aktuality

Na jakých projektech právě pracujeme? Co se u nás děje? Hledejte v aktualitách.